YKB Stockholm

YKB - TransportstyrelsenVälkommen till YKB-Utbildarna: Kurser i YKB

Vi håller kurser i YKB i Stockholm med omnejd och är godkända av Transportstyrelsen för att bedriva YKB-fortbildning. Våra lärare är diplomerade YKB-instruktörer med befogenhet att utfärda Yrkeskompetensbevis. Vi använder oss av TYA:s material.

Vi arbetar med gruppdynamik och diskussioner blandat med traditionell föreläsning. Detta har visat sig mycket uppskattat av de kursdeltagare som svarat på utvärdering efter genomförd YKB-fortbildning.

Har du frågor om våra utbildningar eller för bokning? Tveka inte på att kontakta oss!

div_sep

YKB StockholmYrkeskompetensbevis (YKB)

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete med krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag som reglerar krav på yrkesförarkompetens för sådana transporter.

Lagen innebär att alla yrkesförare måste genomgå YKB-utbildning med slutmålet att erhålla yrkeskompetensbevis senast den 10 september 2016 för godstransporter och 10 september 2015 för persontransporter. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år och föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset.

Det kan kännas stressigt men vi på YKB-Utbildarna finns här för att hjälpa dig med att säkerställa framtiden i god tid!

div_sep

YKB-Fortbildning
YKB-fortbildning

Du som har C-behörighet utfärdat före den 10 september 2009 är undantagen kravet på YKB-utbildningen. Däremot omfattas du av ett krav att fullföra din fortbildning före den 10 september 2016. För D-behörighet gäller fortbildning före den 10 september 2015.

Utbildningen består av fem fortbildningsdagar med en sammanlagd kurstid på 35 timmar. Du kan gå kurserna i valfri ordning och efter varje genomförd utbildning erhålls ett intyg.

Transportstyrelsen är tydliga att det inte kommer beviljas några dispenser för yrkesförare.
div_sep

ykb-kurser

YKB-kurser

Enligt Transportstyrelsens föreskrifter ska fortbildningen uppdatera de viktigaste kunskaperna. Tyngdpunkten ska läggas på trafiksäkerhet, förarens säkerhet och rationell körning.

De fem fortbildningskurserna som måste genomföras för att få YKB-bevis är:

1. Sparsam körning
2. Godstransporter
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och hälsa
5. Säkerhet och kundfokus

> Klicka här för att läsa mer om fortbildningskurserna i YKB.

div_sep

apv-arbete på väg

Arbete på väg (APV)

Om du som yrkesförare skall arbeta på jobb som är upphandlade enligt de nya kraven TRVK APV är det från och med 1 januari 2013 det nya intygen som gäller och det heter istället ”Arbete på väg”.

Vi på YKB-Utbildarna erbjuder denna utbildning och har valt att slå samman de två delkurserna 1 och 2 till en heldag om 8 timmar.

> Klicka här för att läsa mer om vår utbildning i Arbete på väg.

div_sep

boka ykb utbildning

Boka YKB-fortutbildning nu!

I och med det absoluta slutdatumet för att vara klar med YKB-utbildning är det viktigt att planera YKB-utbildning redan idag. Det kommer med största sannolikhet vara högt tryck på kursdatumen ju närmare 10 september 2016 vi kommer och risken finns att Transportstyrelsen inte hinner med att utfärda intygen i tid.

> Klicka här för att boka utbildning via Internet eller kontakta oss för mer information.

div_sep

information_ykb
Ytterligare information om YKB

TYA – Utbildning och arbetsmiljö i transportbranschen
Transportstyrelsen – Föreskrifter angående YKB-fortbildning
Trafikverket - Föreskrifter angående Arbete på väg